Tin Tức

[ Trả Lời ] Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân?

Câu hỏi được đặt ra ở đây là ” Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân ” hãy cùng chúng tôi tìm đáp án chính xác nhất trong 4 đáp án bên dưới đây.

  1. A. Cuộc khởi nghĩa có nông dân tham gia dưới sự chỉ huy của văn thân, sĩ phu.
  2. B. Cuộc khởi nghĩa mà mục tiêu chủ yếu là đòi ruộng đất cho nông dân.
  3. C. Cuộc khởi nghĩa mà lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân.
  4. D. Cuộc khởi nghĩa mà lãnh đạo và lực lượng tham gia khởi nghĩa đều là nông dân.

Vì sao cuộc khởi nghĩa yên thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân tự phát ?

=> Câu trả lời chính xác nhà : Đáp án D

Khởi nghĩa Yên Thế kéo dài từ năm 1884 đến năm 1913, cuộc khởi nghĩa do Đề Nắm và Đề Thám lãnh đạo. Hai người đều xuất thân từ nông dân, muốn đánh đuổi đế quốc bảo vệ quyền lợi và cuộc sống ở Yên Thế. Lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa chủ yếu là nông dân tại Yên Thế.

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế mang nhiều ý nghĩa quan trọng:

  1. Đại diện cho tinh thần quật khởi của nông dân Việt Nam.
  2. Làm chậm quá trình xâm lược, bình định vùng trung du và miền núi phía Bắc của thực dân Pháp.
  3. Thể hiện sự kiên trì và sức mạnh to lớn tiềm tàng của nông dân.
  4. Xứng đáng nối tiếp truyền thống yêu nước của cha ông ta.

Tính chất của cuộc khởi nghĩa Yên Thế là phong trào nông dân tự phát. Nông dân đứng lên tự bảo vệ cuộc sống của mình, giữ đất, giữ làng và chống lại chính sách bình định của thực dân Pháp.

Cuộc đấu tranh đã bộc lộ được tiềm năng, ý chí và sức mạnh to lớn của nông dân. Tuy nhiên, nông dân chỉ có thể trở thành lực lượng cách mạng thực sự khi được giai cấp tiên tiến chỉ đường.

Trong bài viết này,Xeno Saga đã gửi đến bạn đọc “[ Trả Lời ] Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân?❤️️”. Hy vọng qua bài viết “[ Trả Lời ] Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân?” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “[ Trả Lời ] Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân? [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “[ Trả Lời ] Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân?” được đăng bởi vào ngày 2022-12-22 13:35:59. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại XenoSaga.Iinfo

Rate this post
Xem ngay  Mật gấu là gì, có tác dụng gì?

Related Articles

Back to top button